MISSION

สร้างระบบการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อช่วยให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มีชีวิตชีวา นำไปใช้ในการสื่อสารกับชาว
ต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จ
มีความสุขในการใช้ภาษาต่างประเทศ ในการติดต่อ สื่อสาร กับ
เจ้าของภาษา สร้างมิตรภาพที่ดี และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

Effective English Communicators

ผู้เรียนของเราจะ :

 •  ประสบความสำเร็จในการสื่อสารและใช้ชีวิต ทั้งในเมืองไทย
    และในต่างประเทศ

 •  เข้าใจภาษา วัฒนธรรม ผู้คน สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่าง
   มีความสุข และใช้การพูดเพื่อสร้างความประทับใจให้คนต่างชาติ

 •  พูดแล้วคนรัก ชอบ และเข้าใจสิ่งที่เราต้องการสื่อ

 •  มีศิลปะการใช้ภาษา เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ

   การเรียนภาษาต่างประเทศ ทำให้เราใจกว้าง เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆ ช่วยขยายโอกาสในชีวิต มีมุมมองใหม่ๆ มั่นใจและเห็น

คุณค่าในตัวเอง (รวมถึงเข้าใจ และเห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมของตน) และเห็นคุณค่าของภาษา และวัฒนธรรมที่แตกต่าง

การได้แลกเปลี่ยน ปฏิสัมพันธ์กับคนต่างชาติ ทำให้เราได้ความรู้ ได้เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ จากมุมมอง พื้นฐาน ความคิด ที่ต่างออกไป ทำให้เราได้พัฒนาตนเองขึ้น เข้าใจความเป็นมาเป็นไปของคนในอีกวัฒนธรรมและดินแดนที่แตกต่าง ได้แบ่งปัน และหยิบเอาสิ่งที่เราอาจมองข้าม มาปรับใช้ในชีวิตของเรา ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองไปอีกขั้น

การได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนต่างชาติ ทำให้เราได้มองตัวเองในมุมใหม่ๆ ได้เห็นข้อบกพร่อง ข้อดี ข้อด้อยของเรา (รวมถึงของสังคม และประเทศของเราด้วย) และนำไปปรับปรุง แก้ไขให้ข้อบกพร่อง หรือข้อด้อยนั้นๆ ดีขึ้น

Face difference cultures, meet new people,

speak languages!

I love learning

new language!

สถาบันของเราจัดสภาพแวดล้อม

ที่ดีที่สุดในการฝึกภาษา ให้คุณได้พูดคุย แลกเปลี่ยนกับคนที่รักการ

เรียนรู้ รักภาษา รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

และประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

OUR DIFFERENCE

         สถาบันทุกที่ มีบางอย่าง เตรียมไว้ให้คุณ แต่ที่นี่ เรามี Topic เป็น 1,000 topic รอคุณอยู่ รอให้คุณเลือก และพูดๆๆๆๆ เราจะฟังๆๆๆๆ และอยู่กับคุณ เพราะภาษาคือการสื่อสาร เราจะช่วยให้คุณได้สื่อสารออกมาจากตัวคุณ ได้พูดสิ่งที่คุณอยากจะพูด ออกมาจากตัวคุณ จากความรู้สึกของคุณ ไม่ใช่พูดตามครู หรือตาม dialog ในหนังสือ  ถ้าสิ่งที่คุณจะพูดและอยากพูด มันออกมาจากตัวคุณเอง โดยมีเรา (ผู้เชี่ยวชาญ) คอยให้คำแนะนำ ถามว่า ใครจะได้ประโยขน์สูงสุด ถ้าไม่ใช่คุณ

ทุกคำที่คุณพูดออกมาจากตัวคุณจริงๆ ถามว่า ทำไมจะพูดไม่ได้ ทำไมจะจำไม่ได้ เพราะมันมาจากตัวคุณเอง คุณเป็นคนคิด

และเปล่งเสียงออกมา

 

ดังนั้น ทุกคำที่คุณพูดในภาษาที่คุณเรียน เป็นของคุณ! ความรู้เป็นของคุณ เกิดจากตัวคุณ!

นี่คือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่าง  สถาบันสอนภาษาทั่วไป ครูพูดเยอะมาก คุณฟัง คุณตอบ แต่ทั้งหมดในชั้นเรียน เสียงที่เปล่งออกมา ความคิดก่อนพูดมันไม่ใช่ของคุณ  นี่แหละ คือเหตุผลว่า ทำไมคุณเรียนแล้วลืม นำไปใช้ไม่ได้ เพราะคุณเรียนจากความคิด จากการกระทำ จากคำพูด จากเสียงของคนอื่น

ที่ Lango ครูเป็นคนฟัง คุณเป็นคนพูด! แล้วการพูดภาษาอังกฤษจะเป็นเรื่อง “ง่ายๆ” และ “เป็นไปได้” สำหรับคุณ!

Let’s Lango!

© 2016 by Lango Group Co., Ltd.

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon